دسته: خرس

خرس مجسمه دست حک شده tagua مهره و چوب.
نشان داده شده در صفحه: 3 از 3