دسته: خمپاره

ملات ساخته شده از مواد مختلف و اندازه های مختلف و اشکال.
نشان داده شده در صفحه: 16 از 16