دسته: میمون

میمون مجسمه مجسمه با دست کنده کاری شده از چوب tagua مهره و مواد دیگر است.
نشان داده شده در صفحه: 5 از 5